Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania od dewelopera

Własne mieszkanie jest marzeniem wielu Polaków. Gdy zaistnieje już możliwość zakupu mieszkania to pojawia się kolejny dylemat odnośnie tego czy lepiej zakupić taką nieruchomość z rynku wtórnego, czy od dewelopera. Nieruchomości z rynku wtórnego czasem są tańsze, ale te, które są nabywane z rynku pierwotnego dają większe możliwości aranżacji wnętrza oraz dają świadomość tego, że nikt tego miejsca wcześniej nie zamieszkiwał. 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania od dewelopera

Zakup mieszkanie z rynku pierwotnego  – tylko od zaufanego dewelopera

Warto współpracować tylko z zaufanymi deweloperami – tymi z historią na rynku i ukończonymi realizacjami. 

Nie będzie nam groziła niewypłacalność dewelopera, jak również nagłe rozwiązanie jego firmy i zastanie wyłącznie tak zwanej „dziury w ziemi”. W takim przypadku można stracić nie tylko dużo nerwów, ale przede wszystkim pieniędzy. 

Co musisz sprawdzić?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dana firma deweloperska posiada prawo do dysponowania danym gruntem oraz czy posiada pozwolenie na budowę zamierzonej inwestycji. Bowiem każdy potencjalny klient ma wszelkie prawo do wglądu dokumentacji przedsiębiorstwa deweloperskiego. Dokumentację dotyczącą inwestycji można sprawdzić bez problemu w internecie. Wystarczy jedynie znać numer księgi wieczystej. Sprawdzenie takiej księgi przez internet jest w pełni bezpłatne i każdy obywatel ma dostęp do interesujących go informacji.  

O co zapytać dewelopera przed podpisaniem umowy?

Otóż przed podpisaniem umowy należy zapytać dewelopera przede wszystkim o to:

 • jaka będzie kwota przewidywanego czynszu
 • jaka będzie kwota przewidywanych kosztów użytkowania
 • czy deweloper jest właścicielem działki, na której podjęto inwestycję
 • czy firma deweloperska ma prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży
 • czy inwestycja jest obciążona hipoteką

Zadatek, a zaliczka

Przy podpisywaniu umowy z deweloperem bardzo ważne jest zrozumienie tych dwóch istotnych pojęć. Zadatkiem określa się dodatkowe zastrzeżenie umowne, które służy zabezpieczeniu stron umowy. Jeżeli strona umowy nie dopełni swojego zobowiązania wcale, bądź w sposób nienależyty to wtedy zadatek zostaje utracony – jeżeli stron ta dała sama ten zadatek, bądź zobowiązana jest do zwrotu zadatku w dwukrotnej wysokości, jeżeli strona pokrzywdzona wpłaca zadatek. Z kolei zaliczką określa się sumę środków pieniężnych, którą osoba nabywająca wpłaca na poczet przyszłego zakupu. Oczywiście zaliczka nie jest już tak bardzo wiążąca, niż zadatek. Aczkolwiek deweloper musi zwrócić zaliczkę, jeżeli nie wywiąże się z umowy, bądź ją po prostu rozwiąże. Czas, w jakim jest on zobowiązany zwrócić wpłaconą kwotę zależy od zapisu, który został umieszczony w umowie między dwoma stronami. 

Czy lepiej opłaca się zakup mieszkania od dewelopera przez pośrednika?

Otóż, jeżeli chodzi o zakup mieszkania od dewelopera przez pośrednika to można śmiało rzec, że takie działanie się nie opłaca, ponieważ pośrednik pobiera opłatę, która w większości przypadków wynosi około czterech procent wartości od nieruchomości. 

Pamiętaj, aby dokładnie przeczytać umowę

Umowa kupna – sprzedaży danej nieruchomości – niezależnie od tego, czy jest to nieruchomość nabywana z rynku wtórnego, bądź z pierwotnego – musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Ma to na celu zabezpieczenie nie tylko interesów kupującego, ale również sprzedającego. Odpowiednio sporządzona umowa powinna zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących danej nieruchomości. Do szczegółów tych zalicza się między innymi elementy takie jak: 

 • adres nieruchomości i jego powierzchnia
 • liczba pomieszczeń, z których składa się dana nieruchomość
 • umiejscowienie powierzchni wewnątrz budynku 
 • dane osób będących stroną umowy

Oryginał aktu notarialnego zawsze zostaje w rękach notariusza, który zobowiązany jest wysłać odpisy do odpowiednich urzędów. 

Na jakie dodatkowe koszty należy zwrócić uwagę podczas nabywania nieruchomości od dewelopera?

Jeżeli chodzi o dodatkowe koszty podczas nabywania nieruchomości od dewelopera to trzeba tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • taksę notarialną
 • opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej
 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • ewentualną prowizję dla pośrednika

Tego się wystrzegaj – czyli kontrowersyjne zapisy umów!

Potencjalny nabywca powinien zrezygnować z umowy kupna nieruchomości, jeżeli:

 • zapisy odnoszące się kar obejmują wyłącznie kupującego
 • w umowie jest zapis dotyczący możliwość zmiany materiałów budowlanych przez dewelopera
 • w umowie została umieszczona klauzula odnosząca się do waloryzacji mieszkania